Lakes of Nepal - Thomas L. Kelly

Begnas Lake, Pokhara, Nepal.

Overview of the Begnas Lake from Begnas Resort.
Pokhara, Nepal.

lakelakes of nepalwater bodywater resourcebegnas lakebegnas resortPokharaNepalboat