Lakes of Nepal - Thomas L. Kelly

Begnas Lake, Pokhara, Nepal.

Fishing at Begnas Lake.
Pokhara, Nepal.

lakelakes of nepalwater bodywater resourcebegnas lakebegnas resortPokharaNepalboatfishing